• tr
  • eu

Erasmus+

Sherlock-Edu Yurt Dışı Eğitim ve Danışmanlık
MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÖĞRENİCİLERİNE VE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ

Öğrenicilerin hareketliliği:
12 aya kadar yurt dışında bir Mesleki Eğitim ve Öğretim stajı Bu Faaliyet, mesleki eğitim ve öğretim okullarındaki çıraklara ve öğrencilere açıktır.
Bu öğreniciler diğer bir ülkede mesleki eğitim ve öğretim ile ilgili bir işe yerleştirilmektedir. Öğrenicilere ya bir işyeri (bir işletme veya diğer ilgili bir kurum/kuruluş) veya Mesleki Eğitim ve Öğretim okulu (bir işletmede veya diğer bir ilgili kurum/kuruluşta çalışarak öğrenmeye dayalı dönemler süresince) ev sahipliği yapmaktadır. Faaliyet için yüksek bir kalite seviyesini güvence altına almak adına, her bir hareketlilik Faaliyeti, bir Öğrenme Anlaşması da dâhil olmak üzere, daha önce gönderen ve ev sahibi kurum/kuruluşlar tarafından üzerinde mutabık kalınmış bir kalite çerçevesi içerisinde düzenlenmektedir. Öğrenme çıktıları kurumsal bir seviyede resmi olarak tanınıp doğrulanmakta, yurt dışındaki hareketlilik döneminin çırağın/Mesleki Eğitim ve Öğretim öğrencisinin kayıt yaptırdığı dersin uygunluğunu sağlamak için gereken şekilde ders içerikleri eşleştirilmektedir. Gençlerin istihdam edilebilirliğini güçlendirmek ve işgücü piyasasına geçişlerini kolaylaştırmak için, Mesleki Eğitim ve Öğretim okullarının yeni mezunları veya çıraklar Mesleki Eğitim ve Öğretim sunan işletmeler de bu Faaliyete katılabilir. Personel hareketliliği: Öğretme/eğitim görevlendirmeleri: bu Faaliyet Mesleki Eğitim ve Öğretim okullarındaki personelin yurt dışındaki ortak bir Mesleki Eğitim ve Öğretim okulunda eğitim yapmasına imkân sağlamaktadır. Söz konusu Faaliyet ayrıca işletmelerdeki personelin yurt dışındaki bir Mesleki Eğitim ve Öğretim kurumunda eğitim yapmasına da izin vermektedir. 

Staj İmkânı Sağladığımız Ülkeler ve Staj Alanları

Almanya-(Stuttgart) Meslek Lisesi: 
Ticaret
Kuyumculuk ve mücevher tasarımı-tasarım
Tekstil tasarım
Elektrik elektronik
Araç teknolojisi
Vücut Bakımı
Metal teknolojisi
Gıda-Hijyen
Yüzey teknolojisi
Tekstil teknolojisi ve giyim

Almanya (Stuttgart) Özel Sektör

Güzellik Bakım Merkezi

İNGİLTERE (Londra) Özel Sektör

Gastronomi-Yiyecek içecek Servisi
• Dekorasyon
• Elektrik-Elektronik
• Boya-Badana-Sıva
• Mobilya-Doğrama
• PVC
• Su Tesisatı
Zemin Döşeme

• Anaokulu

Avusturya-(Viyana) Özel Sektör

• Anaokulu
• Otel

Personel eğitimi:

Bu Faaliyet Mesleki Eğitim ve Öğretim personelinin yurt dışında bir işletmede ya da diğer herhangi bir Mesleki Eğitim ve Öğretim kurumunda işe yerleştirilmesini veya burada bir işbaşı eğitimi/gözlem dönemi geçirmesini sağlamak suretiyle mesleki gelişimini desteklemektedir.

Gönderen kurum/kuruluş: Mesleki Eğitim ve Öğretim öğrenicilerini/personelini seçmek ve bunları yurt dışına göndermek ile yükümlüdür.

Ev sahibi kurum/kuruluş: Mesleki Eğitim ve Öğretim öğrenicilerini/personelini karşılamak ve bunlara bir faaliyetler programı sunmak ya da bunların Mesleki Eğitim ve Öğretim personeli tarafından sunulan bir eğitim faaliyetinden faydalandırmak ile yükümlüdür.
Sherlock Edu Erasmus+ Projelerinde Bireysel Destek Bütçesi kapsamında İngiltere ve Almanya`da bulunan işletmelerde ve okullarda yapacağınız Staj ve Personel Eğitimi dâhilinde tüm transferler ve yerel ulaşımınızı, konaklamalarınızı, yeme- içme gibi organizasyonlarınızı, Türkçe ve gidilen ülkenin dilini bilen Rehberler eşliğinde kültürel gezilerinizi Tecrübeli personelleri ile sizlere hizmet eder.

ERASMUS OKUL EĞİTİMİ-PERSONEL HAREKETLİLİĞİ

Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylemi (Key Action 1, KA1) altında yer alan bu faaliyet ile okul personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve okul personeline yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, okul eğitimi alanında faaliyet gösteren okulların, bir ya da daha fazla personelini eğitim ve öğretim amacıyla Program Ülkelerine kısa dönemli göndermesine yönelik
Yapılandırılmış Kurslar ya da Eğitim Faaliyetleri`ni desteklenmektedir
Böylece, Okul eğitim personelinin yurt dışında mesleki gelişimine yönelik yapılandırılmış bir kursa ya da eğitim faaliyetine katılmasını sağlamaktadır.

Projeye Sağlanan Hibe Destekleri
* Kurumsal destek
* Seyahat giderleri
* Bireysel destek
* Kurs ücreti
* Özel ihtiyaç desteği

Sherlock Edu, Erasmus+ Projeleri Kapsamında İngiltere,Italya,Ispanya,Malta,Avusturya,Slovenya,Finlandiya ve Almanya`da Akredite olan Kurumlarda ve Devlete Bağlı Kurumlarda aşağıda belirtilen konu başlıklarında Eğitim almanızı sağlar ve Bireysel destek Bütçesi ve Kurs Bütçesi kapsamında tecrübeli Personelleri ile hizmet verir.Kurslarda yer alan eğitimciler Üniversitelerde ve Kamu Kurumlarında çalışan Profesyonellerden oluşmaktadır.

Görev Tabanlı Öğrenme
Eğitimciler için Sosyal Beceri
Eğitime Teknolojinin Entegrasyonu
Erken Okul Terki
Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Çocukları
Eğitimde Dijitalleşme
Oyun Tabanlı Öğrenme Müfredat Dışı Aktiviteler
Göçmen Çocukların Okula Entegrasyonu
Eğitimde tükenmişliği Önleme
Eğitimde Çok Kültürlülük
Problem Tabanlı ve Araştırma Tabanlı Öğrenme
Eğitimci ve Yöneticilere İngilizce ve Almanca Dersleri
Eğitimde Yaratıcı Düşünmeyi Teşvik
İnsan Kaynakları Yönetimi
Eğitimde Elektronik Platformun Kullanımı
Eğitimde Yeni Yaklaşımlar
Eğitimde Koçluk Sistemi
Robotik Kodlama
Web 2.0 Araçlarının Eğitime Entegrasyonu
Eğitimde Müzik Ve Drama
Eğitimde Ölçme Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar
El becerilerinin Eğitimde Kullanımı
Akran Zorbalığını Önleme
Eğitimde Oyunların Önemi
STEM
Yabancı Dil Eğitiminde Drama
Yabancı Dil Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar

Kurs modülü için lütfen iletişime geçiniz.
Kurumunuzca belirlenen konular için Tailor Made kurslar düzenlenmektedir.